strona główna wielcy matematycy matematyczne origami łamigłówki linki

PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI
IV ETAP EDUKACYJNY

Cele kształ‚cenia - wymagania ogólne

ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji
Uczeń„ interpretuje tekst matematyczny. Po rozwią…zaniu zadania interpretuje otrzymany wynik. Uczeń„ używa ję™zyka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji
Uczeń„ używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. Uczeń„ rozumie i interpretuje pojęcia matematyczne oraz operuje obiektami matematycznymi.
III. Modelowanie matematyczne
Uczeń„ dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność‡ modelu. Uczeń„ buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniają…c ograniczenia i zastrzeżenia.
IV. Użycie i tworzenie strategii
Uczeń„ stosuje strategię™, która jasno wynika z treś›ci zadania. Uczeń„ tworzy strategię rozwią…zania problemu.
V. Rozumowanie i argumentacja
Uczeń„ prowadzi proste rozumowanie, skł‚adające się™ z niewielkiej liczby kroków. Uczeń„ tworzy ł‚ań„cuch argumentów i uzasadnia jego poprawność‡.

 

Copyright © Ewelina Sieraczkiewicz, Zespół Szkół Elektrycznych, 2014