strona główna wielcy matematycy matematyczne origami łamigłówki linki

Szkolna Liga Zadaniowa

Liga zadaniowa


"Matematyka jest wspaniałym krajobrazem otwartym dla wszystkich, którym myślenie sprawia prawdziwą radość."

Szkolna Liga Zadaniowa to cykliczny konkurs matematyczny przeznaczony dla uczniów klas II i klas III technikum Zespołu Szkół Elektrycznych, trwający dziewięć miesięcy.

Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych;
- kształtowanie logicznego myślenia;
- kształtowanie myślenia analitycznego i syntetycznego, dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności;
- pokazania że matematyka to nie tylko żmudne liczenie, ale także ciekawe łamigłówki i zagadki.

Organizatorzy konkursu:
Organizatorem Szkolnej Ligi Zadaniowej są nauczyciele Zespołu Szkół Elektrycznych: Ewelina SIERACZKIEWICZ,
Magdalena ROSZAK i Maciej STASIAK.

Terminarz konkursu:
Do piętnastego każdego miesiąca, począwszy od września, przez kolejne dziewięć miesięcy,na stronie Zespołu Szkół Elektrycznych poświęconej matematce w dziale konkursy będą publikowane listy zadań. Rozwiązania zadań, starannie i czysto opracowane, każda klasa biorąca udział w konkursie przekazywać będzie do końca każdego miesiąca organizatorom konkursu.

Nagrody:
Nagrodą w Szkolnej Lidze Zadaniowej jest uzyskanie certyfikatu zwalniającego z sześciu godzin, dla klasy która uzyska największą liczbę punktów. Dodatkową nagrodę będą stanowiły cząstkowe oceny bardzo dobre, dla uczniów szczególnie zaangażowanych udziałem w Lidze Zadaniowej.

Regulamin konkursu:
- uczestnikami konkursu są wszystkie klasy II i III technikum;
- konkurs będzie trwał dziewięć miesięcy;
- za każdy miesiąc każda klasa może uzyskać 25 punktów;
- każda klasa powinna wyłonić trzy osobową drużynę która składać będzie organizatorom jedną wersję rozwiązań wszystkich zadań;
- należy przedstawiać pełne rozwiązania, a nie tylko odpowiedzi, rozwiązania redagujemy starannie i czytelnie;
- w każdym miesiącu ostatnie z zadań będzie łamigłówką logiczną;
- zadania będą ogłaszane do piętnastego każdego miesiąca, będzie można je pobrać ze strony internetowej www.matematyka.zsel.edu.pl;
- rozwiązania w formie pisemnej należy przekazywać organizatorom konkursu do końca każdego miesiąca. Jeśli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od zajęć, wtedy rozwiązania należy dostarczyć pierwszego dnia po przyjściu do szkoły. Prace oddane po terminie nie będą brały udziału w konkursie;
- ranking uzyskanych punktów będzie publikowany do 15. każdego miesiąca.

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z konkursem prosimy kierować do pań: Eweliny SIERACZKIEWICZ i Magdaleny ROSZAK oraz pana Macieja STASIAKA.

Zadania konkursowe w roku szkolnym 2014/2015

Klasy II technikum Klasy III technikum
Wrzesień Wrzesień
Październik Październik
Listopad Listopad
Grudzień Grudzień
Styczeń Styczeń
Luty Luty
Marzec Marzec
Kwiecień Kwiecień
>Maj Maj

Wyniki

Klasa IX X XI XII I II III IV V Razem Zajęte miejsce
II TA 22 0 22 6
II TB 0 0 0 8
II TC 12 22 34 2
II TD 14 13 27 5
II TE 0 0 0 8
II TF 9 20 29 4
III TA 9 9 18 7
III TB 0 0 0 8
III TC 15 16 31 3
III TD 25 18 43 1
III TE 0 0 0 8
III TF 0 0 0 8

 

Copyright © Ewelina Sieraczkiewicz, Zespół Szkół Elektrycznych, 2014